Glasss

Privacy Notice

We respect the privacy of our customers and we make sure that the personal information you provide to us when placing an order will be handled with care and confidentiality. These data are included in our customer database and are only used to process the order, payment and delivery. We don’t share your information. This also means that we never will make your information available to third parties.

Glasss kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Glasss, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Facet Design verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt of als u een aankoop doet in de webwinkel:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Betalingsgegevens
  • Emailadres

Waarom Glasss deze gegevens nodig heeft

Glasss verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Glasss uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Glasss bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Glasss verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Glasss gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Glasss. Glasss zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Glasss neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Liability

We decline all responsibility. In case of complaints please feel free to contact us.
All contracts with consumers is based on Dutch law.

We have the right to change these general conditions and the content of the web-site at any time. The conditions at the time of order on this website will of course continue to apply for that order.