Glasss

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze klanten en we zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt bij het plaatsen van een order zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de order, de betaling daarvan en de bezorging. We zullen je gegevens nergens anders voor gebruiken. Dit betekent verder dat we je gegevens nooit ter beschikking zullen stellen aan derden.

Glasss kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Glasss, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Facet Design verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt of als u een aankoop doet in de webwinkel:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Betalingsgegevens
  • Emailadres

Waarom Glasss deze gegevens nodig heeft

Glasss verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Glasss uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Glasss bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Glasss verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Glasss gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Glasss. Glasss zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Glasss neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten iedere verantwoordelijkheid van problemen van de artikelen uit. In geval van klachten kunt u zich altijd tot ons wenden.

Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Wij onderwerpen ons aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper of van de vestigingsplaats van ons.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de internet-site te wijzigen. De voorwaarden die op het moment van bestelling geplaatst waren op deze website zullen uiteraard van toepassing blijven voor die bestelling.